Grafika / ARiMR Koła Gospotyń Wiejskich - Sprawozdanie

Do 31 stycznia koła gospodyń wiejskich powinny rozliczyć się z pomocy przyznanej na prowadzenie działalności statutowej w 2022r.

Jeżeli tego nie zrobią, będą musiały zwrócić otrzymane środki. Dotychczas do biur powiatowych ARiMR wpłynęło 1840 sprawozdań.

 

Przypominamy, że 31 stycznia 2023r. jest ostatnim dniem na złożenie przez KGW sprawozdań z pomocy przyznanej na aktywność statutową w 2022r. Nabór wniosków trwał od 1 kwietnia do 30 września 2022r., a do 31 grudnia 2022r. trzeba było wydać otrzymane dofinansowanie.

W minionym roku koła wpisane do prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich – obecnie jest w nim ok. 12 tys. KGW - mogły ubiegać się o wsparcie już po raz piąty. Pula środków przeznaczonych na ten cel wyniosła ponownie 70 mln zł, nie zmieniły się też stawki pomocy. Dofinansowanie w wysokości ponad 61,6 mln zł przyznano 11 375 kołom.

Można zaobserwować stałą tendencję wzrostową w zainteresowaniu tym wsparciem. W 2018r. do kół gospodyń wiejskich trafiło ponad 16 mln zł, w 2019r. - 29 mln zł, w 2020r. – blisko 33 mln zł, zaś w 2021r. – niemal 56 mln zł.

 

Więcej informacji na stronie:  https://www.gov.pl/web/arimr/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich66