Foto / Węgiel - Nabór wniosków

Nabór wniosków dla gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem preferencyjnym paliwa stałego

 

W związku z otrzymaniem nowej oferty od Polskiej Grupy Górniczej S.A. na paliwo stałe na rok 2023r. rusza druga tura przyjmowania wniosków o zakup węgla na preferencyjnych warunkach. Wnioski za okres do 30 kwietnia 2023r. przyjmowane będą do dnia 28 lutego 2023r. Wymóg ten dotyczy również osób, które złożyły wniosek o zakup węgla na okres do 31 grudnia 2022r., lecz z przyczyn niezależnych od gminy i braku dostępności węgla, nie dokonały zakupu.

Proponowany asortyment, o który można wnioskować to groszek, ekogroszek oraz orzech.

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Gminy w Gomunicach lub elektronicznie poprzez ePUAP. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Przypominamy, że gospodarstwo domowe może zakupić łącznie 3 tony węgla w sezonie grzewczym 2022/2023. Osoby, które złożyły wnioski o zakup węgla w 2022r. mogą złożyć wniosek na zakup pozostałej ilości, tak aby łączna suma nie przekroczyła 3 ton na cały sezon grzewczy 2022/2023. Natomiast osoby, które nie nabyły węgla w 2022r. są uprawnione po 1 stycznia 2023r. do zakupu niewykorzystanej ilości, czyli maksymalnie 3 ton.

Ustalona cena paliwa stałego na terenie Gminy Gomunice to 2000,00 zł brutto za tonę. Do ceny tej nie wlicza się kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego.

O kolejności rozpatrywania wniosków decydować będzie kolejność ich wpływu do Urzędu.

O zakwalifikowaniu do nabycia węgla wnioskodawca zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub na podany adres e-mail.

Gmina nie ponosi odpowiedzialności za jakość otrzymanego węgla.

 

 

Do pobrania: Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (do dnia 30.04.2023r.) (PDF)