Grafika / Wsparcie na Nowy Start Zawodowy

Miło nam jest zakomunikować, iż Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej jest realizatorem projektu "Wsparcie na Nowy Start Zawodowy" skierowanego do mieszkańców powiatu radomszczańskiego, którzy:

  • utracili pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu lub
  • są przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.


Projekt "Wsparcie na Nowy Start Zawodowy" realizowany w ramach poddziałania X.2.2 "Wdrożenie programów typu outplacement”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oferuje:

  • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania;
  • szkolenia i kursy zawodowe, w tym stypendium szkoleniowe;
  • płatne staże zawodowe (3 miesięczne), w tym stypendium stażowe w wysokości 2 700,00zł brutto/msc.

 

 Więcej informacji o projekcie oraz dokumentacja rekrutacyjna znajdują się na stronie internetowej https://www.crklodzkie.pl lub https://www.ppt.belchatow.pl