Grafika / Dodatek elektryczny

 Zgodnie z ustawą dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, który:

  • wykorzystuje prąd jako źródło ogrzewania w gospodarstwie domowym (pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne),
  • prąd jest głównym źródłem ogrzewania w gospodarstwie domowym,
  • źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Dodatkiem nie są objęte gospodarstwa domowe znajdujące się pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii, tzw. fotowoltaika.

Dopłata do ogrzewania prądem wymaga złożenia wniosku w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Kwota dodatku elektrycznego wynosi 1000 zł. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.

 

Do pobrania w formacie PDF: Wzór wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego