Grafika / Uwaga! Śnieg i sople lodu

Wójt Gminy Gomunice przypomina o konieczności odśnieżania dachów oraz usuwaniu tworzących się sopli lodowych.

Zgodnie z prawem budowlanym oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązki te spoczywają na właścicielach, administratorach i zarządach terenów oraz budynków.