Plakat / LGD BUD-UJ RAZEM Spotkanie konsultacyjne

W dniu 5 lipca 2022r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "BUD-UJ RAZEM" podpisało umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego dla Poddziałania 19.1 "Wsparcie Przygotowawcze” w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Środki, które otrzymaliśmy będą przeznaczone na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 dla obszaru gmin należących do Stowarzyszenia LGD "BUD-UJ RAZEM”.

W ramach procesu tworzenia i konsultacji LSR planujemy przeprowadzić spotkania konsultacyjne w poszczególnych gminach z terenu LGD dla lokalnej społeczności.

 

Spotkanie dla mieszkańców Gminy Gomunice odbędzie się dnia 22.07.2022r. w godzinach 13:00-15:00 w Urzędzie Gminy Gomunice, ul. Armii Krajowej 30, 97-545 Gomunice

 

Więcej informacji na stronie: http://www.buduj.eu/