Foto / Sala konferencyjna podczas obrad Rady Gminy

W dniu 12 kwietnia 2022 roku (wtorek) o godz. 14:00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gomunice, przy ul. Armii Krajowej 30, odbędzie się XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gomunice z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 
  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad XLVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XLV/273/22 Rady Gminy Gomunice w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na 2022r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na 2022r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gomunice na lata 2022-2030.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie członkostwa Gminy Gomunice w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "BUD-UJ RAZEM".
  7. Zakończenie obrad Sesji.
 

 

Transmisje on-line oraz retransmisje obrad Rady Gminy Gomunice znajdują się pod adresem: http://sesja.gomunice.pl/