Grafika / Sala konferencyjna podczas obrad Rady Gminy

W dniu 21.12.2023 roku (czwartek), o godzinie 11.00 na sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Gomunice, przy ul. Armii Krajowej 30, odbędzie się LXXVI Sesja Rady Gminy Gomunice z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie LXXVI Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku LXXVI Sesji Rady Gminy Gomunice.
 3. Wnioski do protokołów z Sesji Rady Gminy .
 4. Informacja o pracach Komisji w okresie miedzy sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 6. Przyjęcie stanowiska Komisji Rewizyjnej z kontroli wydatków poniesionych przez Gminę Gomunice na Inwestycje zrealizowane oraz w trakcie realizacji w roku 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice w 2023 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gomunice na lata 2023-2033.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gomunice na lata 2024-2033.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gomunice na 2024 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Gomunice na 2024 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Gomunice na 2024 rok.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zakończenie obrad Sesji.

 

 

Transmisje on-line oraz retransmisje obrad Rady Gminy Gomunice znajdują się pod adresem: https://gomunice.pl/online