Grafika / Sala konferencyjna podczas obrad Rady Gminy

W dniu 12 października  2023 roku (czwartek) o godz. 10:00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gomunice, przy ul. Armii Krajowej 30, odbędzie się LXXIII Sesja Rady Gminy Gomunice z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LXXIII Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku LXXIII Sesji Rady Gminy Gomunice.
 3. Wnioski do protokołów z Sesji Rady Gminy .
 4. Informacja o pracach Komisji w okresie miedzy sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na 2023 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gomunice na lata 2023-2033.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań naprawczych zapobiegających zaśmiecaniu otaczającego nas krajobrazu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gomunicach .
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników na terenie Gminy Gomunice .
 11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gomunicach.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zakończenie obrad Sesji. 

 

 

Transmisje on-line oraz retransmisje obrad Rady Gminy Gomunice znajdują się pod adresem: http://sesja.gomunice.pl/