Grafika / Sala konferencyjna podczas obrad Rady Gminy

W dniu 12 maja 2023 roku (piątek) o godz. 14:00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gomunice, przy ul. Armii Krajowej 30, odbędzie się LXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gomunice z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad LXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na 2023r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gomunice na lata 2023-2033.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gomunice za rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borowiecko-Kolonia.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borowiecko-Kolonia.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gomunice.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borowiecko-Kolonia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gomunice w 2023 roku".
 12. Zakończenie obrad Sesji.

 

 

   Transmisje on-line oraz retransmisje obrad Rady Gminy Gomunice znajdują się pod adresem: http://sesja.gomunice.pl/