Foto / Sala konferencyjna podczas obrad Rady Gminy

W dniu 29 sierpnia 2022 roku (poniedziałek) o godz. 14:00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gomunice, przy ul. Armii Krajowej 30, odbędzie się LII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gomunice z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 
 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad LII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na 2022r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gomunice na lata 2022-2030.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gomunice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2022 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu sieci przedszkoli na terenie Gminy Gomunice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gomunice.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gomunice.
 9. Podjęcie uchwały zmieniające uchwałę nr XVII/107/2012 Rady Gminy Gomunice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia "Inwentaryzacji i Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gomunice" oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla "Inwentaryzacji i Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gomunice na lata 2009-2032".
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Usług Wspólnych w Gomunicach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyłączenia się do petycji w sprawie obniżenia stawki vat na drewno opałowe.
 12. Zakończenie obrad Sesji.

 

 

 Transmisje on-line oraz retransmisje obrad Rady Gminy Gomunice znajdują się pod adresem: http://sesja.gomunice.pl/