Foto / Sala konferencyjna podczas obrad Rady Gminy

W dniu 13 lipca 2022 roku (środa) o godz. 14:30 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gomunice, przy ul. Armii Krajowej 30, odbędzie się L Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gomunice z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 
  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad L Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gomunice.
  4. Zakończenie obrad Sesji.
 
 

Transmisje on-line oraz retransmisje obrad Rady Gminy Gomunice znajdują się pod adresem: http://sesja.gomunice.pl/