Grafika / Susza rolnicza na terenie gminy Gomunice w 2023 roku

Wójt Gminy Gomunice informuje, że na stronie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,1012042/ potwierdzono wystąpienie, na terenie gminy Gomunice, suszy rolniczej w 2023 roku. Do dnia ogłoszenia komunikatu susza wystąpiła:

  • w dziecięciu uprawach na glebach kategorii I: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, truskawki i rośliny strączkowe
  • w siedmiu uprawach na glebach kategorii II: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, krzewy owocowe, rośliny strączkowe.

Kategorię gleby można sprawdzić na stronie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa https://susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych należy składać elektronicznie poprzez aplikację publiczną „Zgłoś szkodę rolniczą”, w której to producent rolny sporządzi protokół.

W przypadku, gdy rolnik chciałby, aby szacowania szkód dokonała również komisja poprzez lustrację na miejscu, konieczne jest zgłoszenie tego faktu do komisji w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania. 

Uwaga Rolnicy!

Z uwagi na brak możliwości dodania kolejnych upraw zagrożonych suszą na poszczególnych kategoriach gleby, a nie uwzględnionych w dotychczasowych raportach ogłoszonych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa zaleca się, wstrzymanie przez producentów rolnych składania wniosków do końca okresu raportowania, tj. do 30 września 2023 r. 

Ostateczny termin składania wniosków upływa 15 października 2023 roku.