Plakat / PIORiN Zasady przemieszczania bulw ziemniaków

Zasady przemieszczania ziemniaków z Polski do innych państw UE

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) informuje o uproszczonych zasadach, które muszą zostać spełnione, aby możliwe było przemieszczanie bulw ziemniaka wyprodukowanych w Polsce i przeznaczonych do innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Więcej informacji na stronie :http://piorin.gov.pl/