Logo / Żłobek Akademia Smyka

 Na podstawie paragrafu 2 pkt.10 Regulaminu rekrutacji do żłobka "Akademia Smyka" w Gomunicach podajemy listę dzieci zakwalifikowanych do żłobka oraz listę rezerwową. Rodzice/Prawni opiekunowie zostaną poinformowani telefonicznie w celu podpisania umowy z dyrektorem żłobka.

 

 Wyniki rekrutacji:

 1. Kod dziecka: D-013 ; Liczba punktów: 46
 2. Kod dziecka: D-010 ; Liczba punktów: 38
 3. Kod dziecka: D-011 ; Liczba punktów: 38
 4. Kod dziecka: D-012 ; Liczba punktów: 38
 5. Kod dziecka: D-014 ; Liczba punktów: 38
 6. Kod dziecka: D-016 ; Liczba punktów: 38
 7. Kod dziecka: D-017 ; Liczba punktów: 38
 8. Kod dziecka: D-018 ; Liczba punktów: 38
 9. Kod dziecka: D-020 ; Liczba punktów: 38
 10. Kod dziecka: D-021 ; Liczba punktów: 38
 11. Kod dziecka: D-01 KONTYNUACJA
 12. Kod dziecka: D-02 KONTYNUACJA
 13. Kod dziecka: D-03 KONTYNUACJA
 14. Kod dziecka: D-04 KONTYNUACJA
 15. Kod dziecka: D-05 KONTYNUACJA
 16. Kod dziecka: D-06 KONTYNUACJA
 17. Kod dziecka: D-07 KONTYNUACJA
 18. Kod dziecka: D-08 KONTYNUACJA
 19. Kod dziecka: D-09 KONTYNUACJA
 20. Kod dziecka: D-10 KONTYNUACJA

 

Lista rezerwowa:

 1. Kod dziecka: D-026; Liczba punktów: 38
 2. Kod dziecka: D-024; Liczba punktów: 38
 3. Kod dziecka: D-015; Liczba punktów: 27
 4. Kod dziecka: D-019; Liczba punktów: 27
 5. Kod dziecka: D-022; Liczba punktów: 38
 6. Kod dziecka: D-023; Liczba punktów: 27
 7. Kod dziecka: D-025; Liczba punktów: 7