Logo / Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "BUD-UJ RAZEM"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "BUD-UJ RAZEM” organizuje II edycję konkursu pt. "Najciekawsza kronika Koła Gospodyń Wiejskich"