Grafika / KRUS Postępuj mądrze i zgłaszaj wypadki

Placówka Terenowa KRUS w Radomsku apeluje:
Postępuj mądrze i zgłaszaj wypadki bezzwłocznie!