Grafika / GOPS Gomunice - Tabliczka informacyjna

Pomoc żywnościowa w ramach Podprogramu 2023 FEPŻ

 

W dniu 8 września 2023r. opublikowane zostały wytyczne dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023, dokument stanowiący podstawę realizacji pierwszej edycji FEPŻ, zgodnie z którymi pomoc żywnościowa będzie udzielana odbiorcom końcowym w planowanym okresie od grudnia 2023r. do października 2024r.

 

Informacje o programie dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejski-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 lub https://www.fepz.gov.pl, aby zainteresowane osoby mogły zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat FEPŻ.

 

W związku z powyższymi wytycznymi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gomunicach informuje, że od miesiąca grudnia 2023r. będą przyjmowane wnioski do pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 PODPROGRAM 2023.

 

Pomoc Żywnościowa będzie przysługiwać osobom i rodzinom według poniższych zasad:

  1. Rodziny, których dochód na osobę wynosi do 1 410 zł
  2. Osoby samotnie gospodarujące których dochód na osobę wynosi do 1 823,60 zł

 

Rodziny i osoby chcące korzystać z pomocy żywnościowej z programu FEPŻ, zobowiązani są zgłosić się osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gomunicach z zaświadczeniami o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345,00 zł.
O terminach dystrybucji żywności będziemy informować na bieżąco w kolejnych komunikatach na stronie internetowej gminy Gomunice, telefonicznie oraz tablicy ogłoszeń, a także w siedzibie GOPS.

Kierownik GOPS w Gomunicach
Agata Odolińska