Grafika / KRUS Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Testowego z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym.

Konkurs przebiega w formie on-line. Tegoroczna edycja weryfikuje wiedzę uczestników z zakresu merytorycznego kampanii realizowanych w ramach projektu prewencyjnego "Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś".

Aby wziąć udział w konkursie, należy zalogować się pod linkiem https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl/ i rozwiązać test złożony z 25 pytań jednokrotnego wyboru losowanych z puli 50, dotyczących wszystkich kampanii prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.


Konkurs trwa do 20 listopada 2023 r. do godziny 12-ej. Nagrody rzeczowe - myjki ciśnieniowe o wartości ok. 600 zł przewidziano dla 50 osób, które zdobędą największą liczbę punktów w najkrótszym czasie.


Regulamin konkursu oraz więcej informacji  dostępny na stronie internetowej :
https://www.gov.pl/web/krus/iv-ogolnopolski-konkurs-testowy-bezpieczny-rolnik-bezpieczna-wies