Grafika / GOPS Gomunice - Tabliczka informacyjna

Refundacja podatku VAT - Dodatek Gazowy.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gomunicach przypomina również o możliwości składania wniosków na refundacje podatku VAT na paliwo gazowe za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
W dniu 21 grudnia 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 poz. 2687 z późn. zm.). Głównym celem ustawy jest zamrożenie cen gazu m.in. dla odbiorców indywidualnych w 2023 r. na poziomie z 2022 r.
W celu ograniczenia wzrostu kosztów dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych o najniższych dochodach, zużywających paliwa gazowe do celów grzewczych (tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy), w ustawie wprowadzono mechanizm zwrotu podatku VAT poniesionego przez ww. odbiorców za paliwa gazowe dostarczone w 2023 r.
Komu przysługuje refundacja podatku VAT?
Zwrot kwoty zapłaconego VAT-u doliczonego do rachunku za gaz przysługuje gospodarstwu domowemu, które spełnia łącznie poniższe warunki:

 1. Wpis do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) głównego źródła ogrzewania gospodarstwa domowego paliwem gazowym. Wpis do CEEB do dnia 21 grudnia 2022 roku tj. wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu - w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB. 
 2. Opłacona faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
 3. Kryterium dochodowe nie może przekraczać:
  • dla gospodarstwa jednoosobowego - 2100 zł miesięcznie
  • w gospodarstwie domowym wieloosobowym - 1500 zł na osobę miesięcznie

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • 2021 rok - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku
 • 2022 rok - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2023 roku do dnia 29 lutego 2024 roku

Załączniki niezbędne do poprawnego złożenia wniosku:

 1. Faktura Vat ( dokumentująca dostarczenie paliw gazowych; faktura z zużyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT)
 2. Dowód uiszczenia zapłaty za fakturę VAT

Wnioski o refundację Vat można składać

 • Do dnia 29 lutego 2024r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
 • Po dniu 29 lutego 2024r.- w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku.

W jaki sposób i gdzie złożyć wniosek o refundację podatku VAT?

 • Wniosek można składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gomunicach, ul. Armii Krajowej 30 (pokój nr 1)
 • za pośrednictwem platformy ePUAP (wymagane uwierzytelnienie podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym),
 • przy użyciu aplikacji mObywatel

Więcej informacji, na temat wymaganych dokumentów, można uzyskać pod nr telefonu: 44 685 02 45