Plakat / Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich i Organizacji Pozarządowych

Uprzejmie informujemy, iż 25 maja 2023 roku (czwartek) , w godz. 12.00-19.00 w sali 208 Starostwa Powiatowego w Radomsku (II piętro) odbędzie się bezpłatne szkolenie dla Organizacji Pozarządowych i Kół Gospodyń Wiejskich. Szkolenie organizowane jest przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi. Szczegółowy program szkolenia obejmuje:

  • podstawowe zagadnienia prawno-administracyjne, kadrowe i rozliczeniowe działalności KGW i Podmiotów Ekonomii Społecznej ( zmiany statutu, zmiany w KRS, współpraca między organizacjami, porozumienia o współpracy),
  • prowadzenie dokumentacji wewnętrznej (protokoły i uchwały, dokumentacja walnego zgromadzenia, posiedzeń zarządu, komisji rewizyjnej, sprawozdanie merytoryczne),
  • obowiązki sprawozdawcze i księgowość,
  • pozyskiwanie finansów na działania - m.in. w konkursach grantowych i samorządowych,
  • pisanie wniosków krok po kroku - od ogłoszenia po sprawozdanie,
  • sesja pytań i odpowiedzi.

 

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona. Zgłoszenia udziału należy dokonywać poprzez stronę:

https://crm.opus.org.pl/szkolenie-25-majaw-radomsku-dla-kgw-i-pes