Grafika / Azbest

Wójt Gminy Gomunice informuje o realizacji zadania pn. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gomunice w dniach 22-31.05.2023r.

Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona przez pracowników firmy GrinIS, którzy będą posiadać identyfikatory z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta.

Spis będzie odbywał się bezpośrednio na terenie Państwa posesji oraz przy pomocy drona w celu wykonania pomiarów pokryć dachowych, na których znajdują się wyroby azbestowe.

 

Do spisu przygotuj:

Informacje o posiadanych luzem płytach azbestowych - w m2 lub szt.

 

Przeprowadzenie inwentaryzacji w Gminie Gomunice umożliwia pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.