Logo / Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "BUD-UJ RAZEM"

Pomóż zbudować nową Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023–2027

 

Gmina Gomunice wraz ze Stowarzyszeniem LGD "BUD-UJ RAZEM“ zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety stanowiącej narzędzie analityczne nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027:

 

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=18e5c3de&b=21361cb8d&c=e22df391

 

Wypełnij ankietę i zdecyduj na co zostaną przeznaczone środki finansowe na działania związane z rozwojem obszarów wiejskich!!!

Tylko zaangażowanie mieszkańców pozwoli stworzyć Strategię odzwierciedlającą wizję rozwoju naszego regionu i odpowiadającą na jak największą ilość potrzeb.

 

Więcej informacji nt. przygotowań ww. dokumentu znajdziecie Państwo na stronie internetowej http://www.buduj.eu w zakładce LSR 2023-2027.