Plakat / Zostaw procent w swoim powiecie

 

Warto mieć choćby niewielki wpływ na to, jak zostanie wykorzystany nasz podatek. Starostwo Powiatowe rozpoczęło kampanię informacyjną zachęcającą mieszkańców powiatu do przekazania 1,5 % podatku dochodowego organizacjom pożytku publicznego działającym na terenie Powiatu Radomszczańskiego.

Mechanizm 1,5 % pozwala nam świadomie zadecydować, na jakie konkretne cele chcemy przeznaczyć 1,5 % naszego podatku. Od kilku lat procedura jest łatwa i prosta - nie trzeba już wypełniać wielu rubryk w formularzach a wyliczonej kwoty samodzielnie wpłacać na konto organizacji.

Każdy, kto w terminie rozliczy się z Urzędem Skarbowym, może przekazać 1,5 % należnego podatku wybranej organizacji pozarządowej o statusie organizacji pożytku publicznego. Wypełniając odpowiedni formularz PIT (po wyliczeniu, ile podatku będziemy musieli zapłacić w tym roku) w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego należy wpisać nazwę organizacji i numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym (w niektórych wypadkach, np. organizacji ogólnopolskich, konieczne jest wpisanie danych szczegółowych). Urząd Skarbowy, w terminie 3 miesięcy, jest zobowiązany do przekazania wskazanej organizacji równowartości 1,5% podatku dochodowego, pomniejszonej o koszty przelewu.

 

Więcej informacji na stronie Starostwa Powiatowego w Radomsku:

https://www.radomszczanski.pl/aktualnosc-1971-zostaw_procent_w_swoim_powiecie.html