Foto / Węgiel - Nabór wniosków

Nabór wniosków dla gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem preferencyjnym paliwa stałego

 

Wójt Gminy Gomunice ogłasza nabór wniosków dla gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem preferencyjnym paliwa stałego. Wnioski za okres do 31 grudnia 2022r. przyjmowane będą od 9 do 18 listopada 2022r.

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Gminy w Gomunicach lub elektronicznie poprzez EPUAP. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Węgiel kamienny można będzie nabyć w dwóch partiach do 1,5 tony do dnia 31 grudnia 2022r. oraz do 1,5 tony od dnia 1 stycznia 2023r.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego. Składający wniosek zobowiązany jest również do złożenia oświadczenia, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.

Ustalona cena paliwa stałego na terenie Gminy Gomunice to 2000,00 zł brutto za tonę. Do ceny tej nie wlicza się kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego.

Szczegółowe informacje na temat miejsca i terminu odbioru paliwa stałego będą przekazywane wnioskodawcom po rozpatrzeniu wniosków oraz uregulowaniu należności za paliwo stałe.

Gmina Gomunice zastrzega, że sprzedaż prowadzona będzie pod warunkiem dostępności paliwa stałego na składach podmiotów wprowadzających do obrotu, z którymi gmina podpisze umowę na zakup paliwa stałego umożliwiającego jego odsprzedaż na warunkach preferencyjnych.

 

Gmina nie ponosi odpowiedzialności za jakość otrzymanego węgla.

 

Do pobrania: Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (do dnia 31.12.2022r.) (PDF)