Grafika / Projekt

Zawiadomienie dotyczące mieszkańców miejscowości Kolonia Borowiecko, Chruścin, Chrzanowice, Gertrudów, Hucisko, Karkoszki, Kocierzowy, Kosówka, Marianka, Piaszczyce, Pudzików, Pirowy, Wąglin, Zygmuntów.

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Łódzkiego naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" objętego PROW na lata 2014-2020, Gmina Gomunice zawiadamia o możliwości ubiegania się o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przez mieszkańców, którzy nie mają możliwości przyłączenia do kanalizacji zbiorczej (wybudowanej i planowanej w terminie do 31.12.2025r.), w ramach projektu pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gomunice" przewidzianego do realizacji w latach 2022-2023.

 

Termin składania deklaracji udziału w projekcie: 06.05.2022r. włącznie


Miejsce składania deklaracji:

Urząd Gminy Gomunice

ul. Armii Krajowej 30

97-545 Gomunice

w godz. 7.00-15.00

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru deklaracji można uzyskać pod nr telefonu: 44 684 24 85 wew. 263 lub 227

 

O udział w projekcie mogą ubiegać się mieszkańcy następujących miejscowości:

 • Kolonia Borowiecko
 • Chruścin
 • Chrzanowice
 • Gertrudów
 • Hucisko
 • Karkoszki
 • Kocierzowy
 • Kosówka
 • Marianka
 • Piaszczyce
 • Pudzików
 • Pirowy
 • Wąglin
 • Zygmuntów

 


Wójt Gminy Gomunice
/-/ Paweł Olejniczak


Gomunice, dn. 12.04.2022r.

 

Pliki do pobrania: