Plakat / Nie ufaj bezgranicznie

Zgodnie z prośbą otrzymaną z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, który działa w imieniu Departamentu Spraw Międzynarodowych i Migracji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, z uwagi na zagrożenie uaktywnienia się różnego rodzaju grup przestępczych dążących do wykorzystania dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną, udostępniamy Państwu poniżej link celem zapoznanie się i rozpowszechnienie zawartych w nim informacji wśród uchodźców.


https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi/komunikat-zwiazany-z-sytuacja-na-ukrainie