Logo / Alzheimer - rozumiem - wspieram

Kampania informacyjna.

Czego chorzy naprawdę potrzebują? 

 

INDYWIDUALNE TRAKTOWANIE

Każda osoba jest inna, ma własną historię. Przebieg choroby otępiennej i jej objawy różnią się w zależności od wieku i zaawansowania choroby.

 

ZROZUMIENIE I AKCEPTACJA ZAMIAST IZOLOWANIA, UKRYWANIA I WSTYDU

Aby zrozumieć chorego, dobrze jest najpierw pozyskać wiedzę o jego chorobie. To pozwoli szybciej zaakceptować nową sytuację i uchroni przed ukrywaniem problemu i izolacją chorego.

 

SZACUNEK I NIEDYSKRYMINOWANIE. WSPARCIE ZAMIAST WYRĘCZANIA

Chory, mimo zmian jakie zachodzą w jego zachowaniu, pozostaje tym samym człowiekiem. Dalej ma prawo uczestniczyć w życiu społecznym, decydować o swoich sprawach, wyrażać opinię. Ma prawo też pozostać jak najdłużej osobą samodzielną i niezależną. Choroba nie powinna tego zmienić.

 

TOLERANCJA I CIERPLIWOŚĆ

Otępienie powoduje stopniową utratę umiejętności wykonywania podstawowych czynności. Aby pomóc choremu, należy okazać mu cierpliwość, wyrozumiałość, życzliwość i empatię. Uśmiech i dobre słowo zapewni mu poczucie bezpieczeństwa.

 

INFORMACJA I WIEDZA

Wiedza o przyczynach i przebiegu choroby otępiennej potrzebna jest przede wszystkim opiekunom, samym chorym, ale też całemu społeczeństwu. Źródłem informacji mogą być lekarze, pracownicy socjalni, organizacje alzheimerowskie, ale też publikacje, poradniki i wiarygodne strony internetowe.

 

WCZESNA DIAGNOZA I PODJĘCIE LECZENIA

Wczesne rozpoznanie choroby pozwoli na szybsze rozpoczęcie leczenia. To może przedłużyć okres samodzielności nawet o kilka lat i umożliwić zaplanowanie przyszłości. Podstawowe badanie sprawności ruchowej i poznawczej można przeprowadzić na stronie: www.testysenioralne.pl - nie da to diagnozy, ale wykaże, czy potrzebujemy wizyty u lekarza.

 

Jeśli chory w ostatnim etapie życia nie może być we własnym domu, należy poszukać ośrodka opieki długoterminowej. Takich miejsc jest jednak niewiele. Można też skorzystać ze wsparcia długoterminowej opieki pielęgniarskiej świadczonej w domu chorego. Taką pomoc mogą świadczyć też niektóre hospicja, gdzie personel jest najlepiej przygotowany do towarzyszenia umierającym i ich rodzinom.

 

Informacje w formacie PDF:

 

Przydatne linki: