Grafika / Dziecko w świecie tracycji

Serdecznie zapraszamy wszystkie Dzieci wraz z opiekunami 25 czerwca, piątek 12:00-16:00 Hala Sportowa w Gomunicach.
W programie: zabawy taneczne, wata cukrowa + popcorn, malowanie twarzy, dmuchane zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, zawody sportowe, znakowanie rowerów i wiele innych atrakcji.

 

Plakat promocyjny:

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt Grantowy pn: Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru, sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla zadań realizowanych w ramach projektu grantowego dla LGD "BUD-UJ RAZEM"