Foto / Sala konferencyjna podczas obrad Rady Gminy

W dniu 23 lutego 2022 roku (środa) o godz. 10:00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gomunice, przy ul. Armii Krajowej 30, odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy Gomunice z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 
 
 1. Otwarcie XLIII Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku XLIII Sesji Rady Gminy Gomunice.
 3. Wnioski do protokołu z Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja o pracach Komisji w okresie miedzy sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Gomunice za rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na 2022r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gomunice na lata 2022-2030.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli , wzywającej Radę Gminy Gomunice do przyjęcia uchwał o zakazie stosowania maseczek ochronnych na terenie Gminy Gomunice, o zakazie stosowania kwarantann i izolacji, a także zakazie stosowania szczepionek mRNA.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gomunice na lata 2022-2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego .
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne tj. nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę dla miejscowości Marianka jej rodzaju.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę dla miejscowości Piaszczyce-Kolonia jej rodzaju.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę dla miejscowości Pirowy jej rodzaju.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę dla miejscowości Zygmuntów jej rodzaju.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych, ćwiczeniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zakończenie obrad Sesji.
 
 

Transmisje on-line oraz retransmisje obrad Rady Gminy Gomunice znajdują się pod adresem: http://sesja.gomunice.pl/