Grafika / Sala konferencyjna podczas obrad Rady Gminy

W dniu 28.05.2024 roku (wtorek) o godzinie 9.30 na sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Gomunice, przy ul. Armii Krajowej 30, odbędzie się III Sesja Rady Gminy. Z niżej proponowanym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad III Sesji Rady Gminy.
 3. Wnioski do protokołów z Sesji Rady Gminy .
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja z wykonania planu finansowego w 2023 roku- Fundusz Covid-19 oraz Fundusz Pomoc.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji rewizyjnej Rady Gminy Gomunice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji budżetu, inwestycji, edukacji i ochrony zdrowia Rady Gminy Gomunice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Gomunice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na 2024 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gomunice na lata 2024-2033 .
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gomunice na rok 2024 ".
 12. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie nazw ulic w miejscowościach położonych na terenie Gminy Gomunice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gomunice za rok 2023.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LXXIX/442/24 Rady Gminy Gomunice z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Gomunice na lata 2024-2030.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Gomunice.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zakończenie obrad Sesji.

 

 

Transmisje on-line oraz retransmisje obrad Rady Gminy Gomunice znajdują się pod adresem: https://gomunice.pl/online