Plakat /PIORiN Badania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin

 

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) przypomina o obowiązku badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

 

Więcej informacji na stronie : https://piorin.gov.pl/srodki-ochrony-roslin/badanie-opryskiwaczy/