Grafika / Bezpłatne szkolenie ARIMR "Krótkie łańcuchy dostaw żywności"

 

Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością chcielibyśmy Państwa zaprosić do bezpłatnego szkolenia realizowanego na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Uczestnikami szkoleń mogą być: rolnicy, domownicy rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, małżonkowie rolników, właściciele lasów, wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Głównym celem szkoleń jest rozwój zawodowy i poprawa funkcjonowania gospodarstw oraz wzrost konkurencyjności lokalnych producentów. Szkolenie składa się z 2 dni w ramach których umawiane są treści z zakresu tworzenia lokalnych łańcuchów dostaw żywności, sprzedaży bezpośredniej i handlu detalicznego oraz marketingu produktów.

Szkolenia są bezpłatne, dwudniowe. Zajęcia w godzinach 9.00-13.45, w dni robocze. Uczestnicy otrzymują:

  • prezentację na nośniku USB,
  • teczkę,
  • notes A4,
  • długopis,
  • Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji na stronie: https://www.arimrszkolenia.pl/

 

Projekt realizowany jest w związku z wdrażaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poddziałania 1.1„Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.