Foto / ARiMR  eWniosekPlus

Do 17 czerwca wydłużony został termin na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW w kampanii 2021.

Tegoroczna kampania składania do ARiMR wniosków o dopłaty bezpośrednie przez użytkowników gruntów rolnych minęła półmetek. Okazuje się, że wniosków złożono do tej pory dużo mniej niż w porównywalnych okresach w poprzednich latach.

Więcej informacji na stronach: