Symbol / Kran

Wójt Gminy Gomunice informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku wydał decyzję znak: NHSK.9022.9.5.2023 z dnia 06.10.2023 r. stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w urządzeniu wodociągowym Słostowice zaopatrującego miejscowości: Słostowice gm. Gomunice w powiecie radomszczańskim

 

Woda jest warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu (minimum 2 minuty).

 

W związku z powyższym informujemy, iż podjęto działania naprawcze polegające na dezynfekcji wody i płukaniu sieci wodociągowej.

 

Wójt Gminy Gomunice
/-/ Paweł Olejniczak

 

Do pobrania: Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku z dnia 06.10.2023r.