Symbol / Awarie i utrudnienia
Symbol / Kran

Urząd Gminy Gomunice informuje, że w związku z awarią wodociągu nastąpiła przerwa w dostawie wody w miejscowościach:

  • Wojciechów
  • Gomunice
  • Paciorkowizna

Trwają prace związane z usunięciem powstałej awarii.

Za utrudnienia przepraszamy!

Symbol / Kran

Wójt Gminy Gomunice informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku wydał komunikat o przydatności wody do spożycia w urządzeniu wodociągowym Słostowice.

 

Wójt Gminy Gomunice
/-/ Paweł Olejniczak

 

Do pobrania:  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku z dnia 30.10.2023r.

Symbol / Kran

Urząd Gminy informuje, iż w związku z modernizacją sieci wodociągowej na ul. Wojska Polskiego (do ul. Fabrycznej), od dnia 19.10.2023 r. mogą nastąpić przerwy w dostawie wody w miejscowości Gomunice.

 

Za utrudnienia przepraszamy!

 

 

Symbol / Kran

Urząd Gminy informuje, iż w związku z pracami modernizacyjnymi, w dniu 17.10.2023r mogą nastąpić przerwy w dostawie wody w godzinach 8:00-14:00 w miejscowości Kletnia:

  • ul. Wschodnia 
  • ul. Południowa

 

Za utrudnienia przepraszamy!

 

 

Symbol / Kran

Urząd Gminy informuje, iż w związku z pracami modernizacyjnymi w dniu 16.10.2023r.nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach 11:00-14:00 w miejscowości Kletnia ul. Częstochowska i ul. Zachodnia.

 

Za utrudnienia przepraszamy!

 

 

Symbol / Kran

Wójt Gminy Gomunice informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku wydał decyzję znak: NHSK.9022.9.5.2023 z dnia 06.10.2023 r. stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w urządzeniu wodociągowym Słostowice zaopatrującego miejscowości: Słostowice gm. Gomunice w powiecie radomszczańskim

 

Woda jest warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu (minimum 2 minuty).

 

W związku z powyższym informujemy, iż podjęto działania naprawcze polegające na dezynfekcji wody i płukaniu sieci wodociągowej.

 

Wójt Gminy Gomunice
/-/ Paweł Olejniczak

 

Do pobrania: Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku z dnia 06.10.2023r.

Symbol / Kran

Urząd Gminy Gomunice informuje, że w związku z awarią wodociągu nastąpiła przerwa w dostawie wody w miejscowościach:

  • Kocierzowy

Trwają prace związane z usunięciem powstałej awarii.

Za utrudnienia przepraszamy!