Plakat / NSP2021 Nabór kandydatów na rachmistrzów

Wójt Gminy Gomunice - Gminny Komisarz Spisowy w Gomunicach ogłasza dodatkowy nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od wietnia do dnia 30 czerwca 2021r., według stanu na dzień 31 marca 2021r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od dnia 30 marca 2021r. do dnia 8 kwietnia 2021r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Szczegółowe informacje o naborze oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie www.gomunice.pl w zakładce Narodowy Spis Powszechny 2021