Logo / Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "BUD-UJ RAZEM"

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej analizy potrzeb mieszkańców w kontekście wydatkowania środków przeznaczonych na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Stowarzyszenia LGD "BUD-UJ RAZEM".

Niniejsza ankieta ma na celu poznanie oczekiwań mieszkańców LGD, w związku z obecną sytuacją epidemiczna panującą w kraju.

Dzięki Państwa odpowiedziom możliwa będzie ponowna weryfikacja LSR oraz naniesienie ewentualnych korekt w tym zakresie. Badanie trwa od 03.02.2021r do dnia 19.02.2021r.

Link do ankiety znajdziecie Państwo poniżej:
Ankiety dot. analizy potrzeb mieszkańców

Z góry dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.