Plakat / Spotkanie informacyjne projektu GOZ

 

Zaproszenie na spotkanie informacyjne projektu GOZ w dniu 16 maja 2024 r. (szkolenie on-line)


Krajowa Izba Rolnicza w partnerstwie z Instytut ADN sp. z o. o. sp. k. zapraszają do udziału w projekcie „Akademia GOZ” kobiety i mężczyzn zatrudnionych w mikro, małych, średnich i dużych firmach z obszaru całej Polski.

 

 

Plakat-informacyjny-o-Projekcie_500x800.jpg

 

Wiecej informacji na stronie :https://akademiagoz.com.pl/

 

Link do spotkania :

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_OWI0Y2JjZTktMGQwMS00ODM2LWFlY2QtOTkxYmFmOWQwNjMy%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522503b1837-211b-408d-b72f-24b82e3b5f0e%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cce03f1c-64d5-4568-bea7-e73076d92ce2%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=5b0a7826-3dce-4dc7-8243-a492df493534&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true