Foto /Głosowanie w plebiscycie Mistrzowie Agro 2024

Miło nam poinformować o rozpoczęciu głosowania w kolejnej edycji akcji MISTRZOWIE AGRO.

Największym plebiscycie sołeckim i rolniczym w Polsce,prowadzonym w naszym województwie przez „Dziennik Łódzki” i „Express Ilustrowany” oraz ogólnopolski serwis i magazyn „Strefa Agro”.

Laureaci konkursu zostaną wybrani najpierw w głosowaniu w powiatach, następnie na szczeblu wojewódzkim, a ostatecznie w skali całego kraju.

Serdecznie gratulujemy uzyskania nominacji z kandydatów w następujących kategoriach:

 1. Koło Gospodyń Wiejskich Roku:
 • KGW Gertrudowianki,
 • KGW Gertrudów Gertrudowianki,
 • KGW Wkoło Wojciechów,
 • KGW w Słostowicach

 

 1. Sołectwo Roku:
 • Sołectwo Słostowice

 

 1. Sołtys Roku:
 • Marlena Zielińska,
 • Anna Mozdrzeń,
 • Marcin Ziółkowski,
 • Dorota Popiołek,
 • Jurek Zasępa

Tak liczne nominacje są wyrazem uznania i docenienia pracy rolników, sołtysów, sołectw, kół gospodyń wiejskich oraz liderów społeczności.

Wszystkie ważne informacje o plebiscycie można znaleźć w naszym serwisie internetowym pod adresem www.dzienniklodzki.pl/agro

Tegoroczna edycja akcji została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.