Grafika / Konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT MOF Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów 2030


RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko-Piotrków Trybunalski- Bełchatów 2021-2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

 

Związek ZIT MOF Radomsko-Piotrków Trybunalski- Bełchatów działa na podstawie zawartego w dniu 11 stycznia 2022 r. porozumienia międzygminnego w sprawie powołania Związku ZIT. W skład Partnerstwa wchodzą: Miasto Piotrków Trybunalski, Miasto Radomsko, Miasto Bełchatów gminy: Rozprza, Sulejów, Wolbórz, Gorzkowice, Grabica, Moszczenica, Wola Krzysztoporska Czarnocin, Kamieńsk, Dobryszyce, Gidle, Gomunice, Kobiele Wielkie, Kodrąb, Ładzice i Radomsko, Bełchatów, Drużbice, Kleszczów, Kluki, Szczerców, Zelów. Konsultacje społeczne przedmiotowych dokumentów trwały od 29 stycznia 2024 r. do 4 marca 2024 r. Informacje o konsultacjach zostały przekazane wszystkim Partnerom Porozumienia oraz opublikowane na: 

  • w Biuletynie Informacji Publicznej wszystkich Miast i Gmin Partnerów Porozumienia
  • w oficjalnych serwisach internetowych gmin wchodzących w skład MOF Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów ,

Ponadto konsultowany dokument został przekazany do wszystkich Gmin wchodzących w skład ZIT MOF Radomsko-Piotrków Trybunalski-Bełchatów

W ramach konsultacji społecznych przewidziano:

  1. Zbieranie wniosków, uwag i opinii od mieszkańców:
  • drogą elektroniczną za pomocą formularza uwag
  • drogą tradycyjną - złożenie wypełnionego formularza osobiście w siedzibach Urzędów: Miasta Piotrków Trybunalski, Miasta Radomsko, Miasta Bełchatów, Gminy Rozprza, Gminy Sulejów, Gminy Wolbórz, Gminy Gorzkowice, Gminy Grabica, Gminy Moszczenica, Gminy Wola Krzysztoporska Gminy Czarnocin, Gminy Kamieńsk, Gminy Dobryszyce, Gminy Gidle, Gminy Gomunice, Gminy Kobiele Wielkie, Gminy Kodrąb, Gminy Ładzice, Gminy Radomsko, Gminy Bełchatów, Gminy Drużbice, Gminy Kleszczów, Gminy Kluki, Gminy Szczerców, Gminy Zelów 
  • przesłanie pocztą tradycyjną wypełnionego formularza na adres Urzędu w miejscu zamieszkania osoby lub instytucji zgłaszającej uwagi. W formie papierowej i elektronicznej złożono 1 formularz z uwagami.
  1. Spotkanie konsultacyjne:
  • 21 lutego 2024 r. O godz. 17:00 odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne online z mieszkańcami wszystkich Partnerów Porozumienia. W spotkaniu konsultacyjnym udział wzięły 4 osob

 

Więcej informacji na BIP :

https://bip.gomunice.pl/res/serwisy/pliki/34713082?version=1.0