Plakat /Konkurs Wielkanocna baba z łódzkiego 2024

Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach Tomasz Kopera zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich oraz Producentów RHD z terenu województwa łódzkiego do udziału w konkursie „Wielkanocna Baba z Łódzkiego” edycja IV na wypiek tradycyjnej baby wielkanocnej.

Laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oddział terenowy Łódź.

 

Więcej informacji na stronie : https://www.lodr-bratoszewice.pl/aktualnosci/wielkanocna-baba-z-lodzkiego-edycja-iv

 

Szczegóły dotyczące warunków udziału w konkursie zawarte zostały w Regulaminie. :