Plakat  / 2023-10-10-iii-edycja-konkursu-pt-najciekawsza-kronika-kola-gospodyn-wiejskich

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” organizuje III edycje konkursu pt. „Najciekawsza kronika Koła Gospodyń Wiejskich”.

 

Celem konkursu jest promocja działalności społeczno–gospodarczej i kulturalnej KGW, popularyzowanie dokumentowania kronikarskiego działań podejmowanych przez KGW, kształtowanie poczucia przynależności do lokalnej społeczności oraz rozwijanie kreatywności i umiejętności twórczych członkiń KGW.

 

Wszystkie niezbędne informacje na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej: http://www.buduj.eu/portal-news-249-.apraszamy_do_wziecia_udzialu_w_iii_edycji_konkursu_na_%E2%80%9Enajciekawsza_kronike_kola_gospodyn_wiejskich%E2%80%9D_organizowanego_przez_stowarzyszenie_lokalna_grupa_dzialania_%E2%80%9Ebud_uj_razem%E2%80%9D_.html

 

 

 Termin nadsyłania kronik mija 31.10.2023r.