Plakat /Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezplatne konsultacje

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego we współpracy z Urzędem Miejskim w Kamieńsku organizuje:

  • Mobilny Punkt Informacyjny na temat Funduszy Europejskich i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (dalej: MPI).

W związku z powyższym, zapraszam na bezpłatne konsultacje z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) oraz możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej, które odbędą się dnia 18 września 2023 r. w godzinach 8.00 – 10.30 w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku w formie dyżuru specjalisty ds. Funduszy Europejskich. Podczas indywidualnych konsultacji każdy otrzyma informacje m.in. na temat realizacji projektu w formule PPP, dobrych praktyk PPP, środków na otwarcie działalności gospodarczej, dotacji i pożyczek na rozwój firmy, wsparcia dla organizacji pozarządowych, a także aktualnych i planowanych konkursów w ramach Funduszy Europejskich

Wszystkie informacje znajdują się na stronach: www.rpo.lodzkie.pl  www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce: Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

 

 

Wiadomość otrzymana od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego