Grafika / Wsparcie na Nowy Start Zawodowy

Trwa rekrutacja na płatne staże zawodowe w ramach projektu "Wsparcie na Nowy Start Zawodowy".

 

Jeśli zostałeś zwolniony/a z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub jesteś w okresie wypowiedzenia stosunku pracy? Zapraszamy Cię do skorzystania z oferty stażowej projektu Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej.


Dla kogo te staże?

Osoby pracujące, uczące się i/lub zamieszkujące na terenie 1 z 7 powiatów woj. łódzkiego, tj. bełchatowskiego, piotrkowskiego, m. Piotrków Tryb., radomszczańskiego, łaskiego, pabianickiego, pajęczańskiego, które:

  • utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu,
  • są przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

 

Staże zawodowe

  • Staż trwa 3 miesiące (minimum 40 godzin tygodniowo).
  • Stażyście przysługuje stypendium w wysokości maksymalnej 2792,00 zł brutto/miesięcznie wraz z obciążeniami cywilnoprawnymi pokrywane z projektu.
  • Opiekunowi stażysty również przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość pokrywana będzie ze środków projektowych.
  • Funkcję opiekuna stażysty może pełnić wyłącznie osoba posiadająca co najmniej dwunastomiesięczne doświadczenie w branży/dziedzinie, w jakiej realizowany jest staż (spełnienie tego wymogu musi być odpowiednio udokumentowane).
  • Staż może być realizowany w prywatnym przedsiębiorstwie, instytucji publicznej, organizacji pozarządowej, innym podmiocie.

 

 

Kontakt

Biuro projektu:
ul. Ciepłownicza 5, 97-400 Bełchatów
tel. 533-305-803

 

Więcej informacji o projekcie oraz dokumentacja rekrutacyjna znajdują się na stronie internetowej https://www.crklodzkie.pl lub https://www.ppt.belchatow.pl