Plakat / Wsparcie na Nowy Start Zawodowy

Zgłoś się do nas pomożemy Ci wypełnić formularz rekrutacyjny, a jest o co walczyć! Rekrutacja startuje już 24 maja b.r. Dzwoń tel. 881 551 200

 

Dla kogo?

Osoby, które uczą się i/lub zamieszkują na terenie 1 z 6 powiatów: bełchatowskiego, radomszczańskiego, piotrkowskiego, pajęczańskiego, łaskiego, pabianickiego, które:

  • utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu;
  • osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

 

Jakie wsparcie?

  • dotacja dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą - 23 050,00 zł
  • wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy - 12 x 2 000,00 zł
  • szkolenia i doradztwo indywidualne przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej;

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej https://www.crklodzkie.pl/pl/fundusze-ue/projekt-wsparcie-na-nowy-start-zawodowy

 

Realizator projektu: Województwo Łódzkie / Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu. Projekt "WSPARCIE NA NOWY START ZAWODOWY" nr RPLD.10.02.02-10-B002/21. - współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020