Grafika / Pomoc dla Ukrainy

 

 • Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński uruchomił dwa punkty informacyjne dla uchodźców z Ukrainy w województwie łódzkim na Dworcu Łódź Fabryczna (za kasami w drodze na perony) oraz na Dworcu Łódź Kaliska (hala główna między kasami a wyjściem na perony) działające w godzinach 8:00 - 20:00. Na uchodźców czekają tam służby wojewody i wolontariusze z informacjami dotyczącymi schronienia, wyżywienia, pomocy medycznej oraz wsparcia z załatwianiem wszelkich formalności. Uruchomiona została również specjalna infolinia informacyjna dla obywateli Ukrainy: nr tel. 42 664 10 81.
   
 • W Miejskiej Hali Sportowej w Radomsku przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 (ul. Królowej Jadwigi 20) został zorganizowany punkt rejestracji osób przybyłych (nr telefonu: 44 685 44 17). W miejscu tym obywatele Ukrainy będą ewidencjonowani po wypełnieniu specjalnej ankiety. Dzięki temu znane będą nie tylko ich dane osobowe, dane kontaktowe, ale także potrzeby i miejsca pobytu. Dodatkowo będą przechodzić testy na obecność koronawirusa.
   
 • Obywatele Ukrainy chcący otrzymać ochronę międzynarodową powinni zgłaszać się bezpośrednio do Placówki Straży Granicznej w Łodzi, ul. Maczka 35, tel.: 42 689 38 40.
   
 • Osoby chcące otrzymać zezwolenie na pobyt stały lub czasowy powinny kontaktować się w sprawie wprost z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 103, tel. 42 664 17 97.
   
 • W przypadku pozyskania deklaracji udzielenia schronienia uchodźcom z Ukrainy przez osoby prywatne na terenie gminy Gomunice, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gomunicach powinni dokonać sprawdzenia warunków lokalowych ww. miejsca. Taki sam schemat postępowania obowiązuje w sytuacji, gdy obywatele Ukrainy już zamieszkali u osób chcących im pomóc udzielając zakwaterowania.