Grafika / Zmiany w funkcjonowaniu numeru alarmowego straży pożarnej 998

Na godz. 12:00 dnia 7 września 2021 roku zaplanowano przełączenie numeru alarmowego Straży Pożarnej - 998. Od tego momentu połączenie na numer 998 zostanie odebrane przez dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego - 112, a nie jak do tego momentu - przez strażaka pełniącego dyżur w PSP.

Numer alarmowy 998 nadal będzie aktywy, natomiast zmieni się miejsce odbioru zgłoszenia. Wszystko po to, by stworzyć jednolity system obsługi zgłoszeń. Dzięki tej zmianie jednocześnie o zdarzeniu będą powiadomione wszystkie właściwe służby.

Najważniejsze, że osoby dzwoniące po pomoc nie odczują tej zmiany!!!


Więcej informacji znajduje się pod adresem:

https://sites.google.com/a/radomsko.strazpozarna.com.pl/strefa-osp/project-updates/odwrzesnia2021dzwoniacnanumer998polaczenieodbierzedyspozytorcpr112