Grafika / Mapka poglądowa Gminy Gomunice

Informujemy, że w związku z rozpoczęciem prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków prowadzoną dla obrębu ewidencyjnego Gomunice i dla obrębu ewidencyjnego Słostowice w gminie Gomunice, Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Radomsku zawiadamiając o tych czynnościach zwraca się z prośbą do właścicieli, użytkowników wieczystych oraz władających nieruchomościami na tym terenie o czynny udział w realizacji prac.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22 pok. 222, tel. 44 685 89 48.

 

W załączeniu plik do pobrania: Zawiadomienie Geodety Powiatowego