Grafika / Cyfrowa Gmina

Gmina Gomunice otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu/usług/oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina”.

 

  • Nazwa Programu: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
  • Oś priorytetowa: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
  • Działanie: V.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
  • Projekt grantowy o numerze: POPC.05.01.00-00-0001/21-00


Kwota dofinansowania: 175.440,00 zł

 

Realizacja projektu pozwoli zwiększyć cyberbezpieczeństwo pracy zarówno lokalnej jak i zdalnej oraz ułatwi cyfryzację zadań realizowanych w urzędzie.

Zakup urządzenia UTM wraz z aktualizacjami sygnatur oraz suportem zwiększy cyberbezpieczeństwo urzędu na styku z siecią Internet. Dzięki zestawieniu bezpieczniej szyfrowanej komunikacji między zdalnymi lokalizacjami (tunel VPN) możliwy będzie dostęp do lokalnych zasobów informatycznych urzędu.

Modernizacja serwerowni poprzez zakup zarządzanych switch’y, serwera (obsługa domeny active directory, obiegu dokumentów, wirtualizacja) oraz serwera do tworzenia kopii zapasowych znacznie zwiększy bezpieczeństwo danych i niezawodność infrastruktury.

Wymiana stanowisk komputerowych nie spełniających w pełni wymogów bezpieczeństwa oraz zakup laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym stworzy bezpieczne warunki pracy. W przypadku wystąpienia takiej konieczności, również pracy zdalnej zabezpieczonej szyfrowanym tunelem na sprzęcie urzędu.

Dopełnieniem modernizacji infrastruktury będzie przeprowadzenie szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz pracy zdalnej w systemie obiegu dokumentów. Szkolenia podniosą świadomość istniejących zagrożeń oraz umiejętności w zakresie obsługi systemu.

 

Logo / Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020